hhbg

Önümler

HD-ZD-016 Halfarym beýikligi aňsat ýygnaýan metal bukulýan şkaf saklaýyş şkafy 36 ″ WX 16 ″ DX 72 ″ H Goňur

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: YuGuang
Şahadatnama: ISO 9001 ISO 14001
Model belgisi: HD-ZD-016

 

Sargytlaryň iň pes mukdary: 30PCS ýa-da gepleşikler
Baha: 30-120 ABŞ dollary
Gaplamak maglumatlary: 5 gatly hil karton;Onlaýn satuw üçin poçta iberiş gaplamasy hökmany däl.
Eltip bermegiň wagty: Goýumy alandan soň 40HQ-a 25 gün
Tölegiň şerti: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram
Üpjünçilik ukyby: Aýda 10000 bölek / bölek Ofis mebel polatdan ýasalan faýl şkafy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Easyönekeý 4 ädim ýygnamak prosesi

1 - Ministrler kabinetini açyň
2 - Aşaky tekjäni guruň
3 - Galan tekjeleri aşak düşüriň we gulplaň
4 - Capokarky gapagy guruň

Örän agyr ýük, köp otag, gowy ýasalan, gowy tutawaçlar, gapylar hatda ýapylýar.Tekjeleri sazlamak biraz kyn (maňa 2 adam gerekdi), ýöne gaty güýçli bolany üçin oňa mynasyp.
Aretiýaçlyk ýatylýan otagda ulanmaga ýeterlik derejede gowy görünýär.Goşmaça küýzeler we gaplar üçin minany ulanmak;küýzeler;aşhana önümlerini we enjamlaryny ulaltmak;kagyz önümleriniň ätiýaçlygy we ş.m.

gapylar gowy gabat gelmeýän bolsa, şkaf tekiz däl.Dogry sazlamak üçin tekizleýjileri ulanyň we gapylar gabat geler.

Bu innowasiýa şkaflary has ýokary işlemek we çalt ýygnamak üçin döredildi.Ynkylap dizaýny, bazardaky gurulmadyk şkafyň iň çalt gurulmagyny üpjün edýär.Hiç hili gural ýa-da enjam gerek däl.Doly ýygnamak birnäçe minutda bolup geçýär.Şkaflar uzak dowamlylyk we ygtybarlylyk üçin sowuk togalanan polatdan ýasalýar.Enjamlaryňyzy, gurallaryňyzy we enjamlaryňyzy tertipli ýagdaýda saklaň.

Düzülip bilinýän tekjeler amaly köpugurlylygy üpjün edýär we ammar zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.3 nokatly gulplama ulgamy bolan goşa gapylar amatly mazmuna girmäge we goşmaça howpsuzlyk üpjün edýär.Teksturlanan poroşok palto çyzgy we çip garşylygy üpjün edýär.Päsgelçiliksiz işlemek üçin ýumşak tutawajy we 2 düwmäni öz içine alýar.

Önümiň aýratynlygy

SIZE (INCHES) 36 "W x 16" D x 72 "H.
SIZE (MM) 900W x 400D x 1800H
DÜZGÜN ŞELWLER 4
ASSEMBLY Gurulmadyk
Reňk Maşgala Goňur beden / ak gapy
Reňk gutardy Goňur beden / ak gapy
Gurluşyk Polat
GAPY Q SYITYASY 2
Gapy görnüşi Aýna gapylar / gaty gapylar
EL GÖRNÜŞI Alnan tutawaç
GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI Başgaça açar
AÇYLMAK 5
ŞELF MÜMKINÇILIGI (LBS) 200
ŞELF MÜMKINÇILIGI (KGS) 40-90
ŞELF SYITYASY 4
STYLE Saklaýyş kabineti
Agramy (LBS) 130
Agramy (KGS) 58


  • Öňki:
  • Indiki:

  • //