hhbg

Önümler

HG-011 Swing gapysy 2-nji derejeli 2-çekme polat polat şkaf ýylylyk geçirişini ýykýar

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: Uguguang
Şahadatnama: ISO9001: 2015 / ISO14001: 2015 / OHSAS18001: 2007
Model belgisi: HG-011

 

Sargytlaryň iň pes mukdary: 50 sany
Baha: 30-170 ABŞ dollary
Gaplamak maglumatlary: 5 gatly okean gasynlanan kagyz karton, polifam çyzgylar
Eltip bermegiň wagty: 15-20 iş güni
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union
Üpjünçilik ukyby: Aýda 15000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER ÇIMKLENDIRMELERI

Model belgisi Düşündirişler Boý Ini Çuňluk
HG-011 Doly beýiklikdäki alça agajy däne ýylylyk geçirijisi metaldan ýasalan şkaf / şkaf / kanselýariýa şkafy 2 sazlanylýan tekjeli 1850mm 850mm 400mm

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Cold qualityokary hilli sowuk polat

Added Goşmaça berklik we durnuklylyk üçin berkidilen gurluşyk

Ac intensiw kislotany alandan soň örtülen epoksi poliester tozy wefosfatlamakpos bilen bejermek.

Open Gizlenen halkalar bilen açyk gapy (ýokarky aýna aşaky polat)

Ø 2 gapy berkidildi

Til 2 sany sazlanyp bilinýän tekjeler (ýokarky 1no aşaky 1 ýok)

Custom Düzülip bilinýän tekjäni saklamak üçin tekjeler 23mm aralykda sazlanýar

Need Tekjeleri zerurlyklary üýtgetmek üçin aňsatlyk bilen sazlap bolýar, bukjalary asmak üçin çekip bolýar

K 40kgs tekjäniň kuwwaty (birmeňzeş paýlanan ýük)

Storage Saklamak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin goşmaça tekjeler bar

Uminum Alýuminiý garyndysy gaýtadan işlenen tutawaç, deşilen bellik eýesi

Position pozisiýa görkezijileri bilen goşmaça howpsuzlyk üçin iki düwme bilen 3 nokat gulplama ulgamy

Security Howpsuzlyk zerurlyklaryna görä aýrylýan gulp ýadrosy üýtgedilip bilner

More Has köp saklamak üçin ykjam tekiz gaplanan, 5 gatly okeanyň gasynlanan kagyz kartony, köpükli polotnoýlar üçin geliň.

EM OEM: hawa

Ø 10 ýyl kepillik

Ø ISO9001: 2015 / ISO14001: 2015 / OHSAS18001: 2007 tassyklandy.

ÖNÜMLER ÜÇIN

 • Daşky gurşawgoramak: Iň ýokary derejeli sowuk togalanan polat, 100% gaýtadan işlemek we dikeldiş aýratynlyklary bar.
 • Saük tygşytlamak: Gurluşy ýykyň, aňsat transport, ýükleri has köp tygşytlamaga kömek edýär.
 • Stil: Düzülip bilinýän tekjeler bilen özleşdirilip bilner.
 • Örtük: qualityokary hilli örtük,döretmekarassa we saglyk gurşawy.
 • Reňk: RAL-a görä islendik reňk bar (islege görä).
 • Spesifikasiýa: Dürli ölçeg we stil bar.
 • Gurnama: 6-8-de gutaryp boljak düýbünden ýykyň we aňsat ýygnaňminut.
 • Paket: Howpsuz daşamagy üpjün etmek üçin hünär eksport bukjasy.
 • Agyrlyk mehanizmi: Tile garşy mehanizm, merkezi dolandyryş ulgamy.
 • Garnituralar: Dürli tutawaçlar we gulplar bar.

Zawodyň artykmaçlyklary

• Polat mebel önümçiliginde 30 ýyllyk tejribe.

• Professional tehnologiýa, gözleg we barlag topary.

• Zawodyň ýerlikli bahasy.

• Iň gowy hyzmat.

• Çeýe gowşuryş wagty

• Hiliň berk barlagy ulgamy.

• Amerikada we Europeanewropa bazarlarynda 10 ýyllyk satuw tejribesi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • //